Terms and conditions

Aansprakelijkheid

Deelname aan een evenement van de Stichting GO Sport Events is altijd geheel op eigen risico en verantwoording.
Stichting GO Sport Events en de betreffende organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van welke aard dan ook. Dit betreft zowel schade bij deelnemers als aan derden.
Door in te schrijven en/of deel te nemen aan dit evenement gaat de deelnemer accoord met de voorwaarden van Stichting GO Sport Evens.
De deelnemer heeft zijn/haar inschrijving naar waarheid ingevuld. Tevens is hij/zij door een juiste voorbereiding, in een goede fysieke en mentale gezondheid om het betreffende evenement te voltooien.
Ook is hij/zij op de hoogte van het betreffende parcours van het evenement en kent de instructies en voorlichting die gegeven worden op de website, het deelnemersboekje en tijdens de briefing.

AVG

Door inschrijving voor een van onze evenementen ga je accoord dat we je gegevens gebruiken om je nader te informeren over onze evenementen, gebruik in een deelnemers- en uitslagenlijst, en publicaties op social media.
Ook plaatsen wij foto’s (of links naar foto-sites) van onze evenementen op onze website en social media.
Mocht je hier bezwaar tegen het vermelden van je naam in onze uitingen, laat het ons dan weten via info@triathlongo.nl

Wedstrijd-Reglement

Voor onze wedstrijden volgen wij de NTB/ITU reglementen. Deelname aan een evenement van Stichting GO Sport Events houdt tevens in, dat men op de hoogte is van deze reglementen en dat dit volledig wordt aanvaard.
Het wedstrijdreglement van de NTB kun je downloaden via: Reglementen NTB
Het wedstrijdrelement van de ITU kan je downloaden via: Reglement ITU
Wedstrijdleiding
Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding, jury, parcoursbegeleiders en politie dienen stipt en direct te worden opgevolgd. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en moeten zich aan de geldende verkeersregels houden. Het parcours zal zoveel mogelijk verkeersvrij worden gehouden.
De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met een arts, EHBO-er, of parcoursbegeleider, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen.

Stayeren

Het stayeren tijdens het fietsen is verboden. Je stayert wanneer de afstand tot het achterwiel van de voorgaande fietser minder dan 10 meter is. Als je door de jury wordt betrapt op stayeren, wordt een blauwe kaart getoond.
Indien je tijdens het fietsonderdeel een blauwe kaart is getoond, moet je je aan het einde van het fietsonderdeel (bij de wisselzone) melden in de strafbox om je tijdstraf uit te zitten

Afhalen startnummer

Bij het afhalen van uw startnummer dient u zich te kunnen legitimeren. Starten op het nummer van iemand anders is NIET toegestaan. Bij constatering wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd gehaald.

Afmelden

Voor het evenement:
Ben je, om wat voor reden dan ook, verhinderd om aan het evenement deel te nemen, meldt dit dan alsjeblieft tot uiterlijk één dag voor het evenement bij de organisatie.
Bij afmelding tot 3 maanden voor het evenement krijg je je inschrijfgeld teruggestort (onder inhouding van 15 euro administratiekosten); Tussen de 2 en 3 maanden voor het evenement krijg je je inschrijfgeld terug, onder inhouding van 20 euro administratiekosten (tot een maximum van 50% van het inschrijfgeld).
Tussen de 2 maanden en 1 maand voor het evenement krijg je 50% van je inschrijfgeld teruggestort. Let op: Voorwaarde hierbij is dat we je nummer wel naar iemand op de wachtlijst kunnen zetten. Kan dit niet, dan vindt er geen restitutie plaats.
Vanaf 1 maand voor het evenement kunnen wij wijzigingen op de deelnemerslijst niet meer garanderen. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet meer plaats. Dit ivm de kosten die wij aan het maken zijn voor het evenement en het opleveren van de deelnemerslijsten aan de betrokken overheids-instanties.
Een overdracht van startnummer is mogelijk. Dit kan via ons inschrijfsysteem. De kosten bedragen 15 euro. Dit kan tot uiterlijk 3 weken voor de wedstrijd. Daarna worden de startnummers definitief aan een naam gekoppeld.
Tijdens de wedstrijd:
Een deelnemer, die de wedstrijd staakt, dient zich onmiddellijk af te melden bij de finish.

Afgelasten of omzetten evenement

De organisatie kan op basis van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten om het evenement niet door te laten gaan of de afstanden of onderdelen aan te passen.
Mocht dit geschieden dan ontvangt de deelnemer de keuze voor een voucher ter waarde van het betaalde inschrijfgeld voor een vergelijkbaar evenement van ons in dat jaar of een voucher voor de editie van volgend jaar.
Mocht deze niet worden gebruikt, dan kan tot een refund worden overgegaan.
De organisatie kan te allen tijden het parcours aanpassen. Dit zal via de gebruikelijke kanalen aan de deelnemers medegedeeld worden.
Terms and conditions

Revised 12 October 2023 (#4)
bWO2N3Csk40WeU4aBreV/P4OIx8=